uNIA EUROPEJSKACel Projektu:

Celem głównym projektu jest inwestycja, która będzie integralną częścią nowych, w mniejszym stopniu ingerujących w środowisko, pro oszczędnościowych i proefektywnościowych technologii, zaś rezultatem tych działań będzie przyczynienie się do wypełniania celów zapisanych w pakiecie klimatyczno-energetycznym.


Planowane efekty:

  • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

  • Spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)


Całkowita wartość projektu: 599 663,95 PLNWysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 274 141,91 PLN